Wat zijn de regels voor een financiële korting of korting contant?

3 min leestijd

In commerciële en boekhoudkundige termen is een korting een prijsvermindering die een verkoper aan zijn klant toekent. Hierbij heeft de leverancier twee mogelijkheden: een financiële tegemoetkoming (korting) of een commerciële tegemoetkoming. Een korting is een commercieel gebaar dat de vervroegde aflossing van een schuld mogelijk maakt. Commerciële kortingen worden onderverdeeld in verschillende vormen (zie hieronder). Welke oplossing kiest u het best als ondernemer? In dit artikel vindt u meer info over de basisprincipes, aangevuld met specifieke kenmerken en hun boekhoudkundige gevolgen.

Met een financiële korting of korting contant geef je je klant een korting als hij snel betaalt. Waarop moet je letten?

Als je je klanten wil aanmoedigen om snel te betalen, kan je eenfinanciële kortinggeven. Je klant krijgt dan bijvoorbeeld een korting van 1% als hij of zij binnen de 7 dagen betaalt. Op een factuur staat dit dikwijls ook vermeld als ‘korting contant’ of‘korting bij contante betaling’. Dat is echter geen korting als je betaalt in contanten(bankbriefjes of biljetten).

Wat is een financiële korting?

Een financiële korting toekennen kan om 4 redenen interessant zijn:

1. Je hebt sneller je geld als je klant instemt met de korting. Dat kan handig zijn als jezelf hoge uitgaven hebt of weinig middelenop je rekening.

2. Helaas komt het voor dat klanten facturen ‘vergeten’ te betalen, en somsbetaalherinnering na betaalherinnering. Soms zit je dan als ondernemer in de klem: jewil je centen, maar uit schrik om een contract te verliezen laat je laattijdige betalingenoogluikend toe. Een financiële korting kan zulke klanten prikkelen om sneller te betalen.

3. Het aldanniet ingaan op een financiële korting kan iets vertellen over debetalingscapaciteit van je klant. Als je klant de korting laat liggen, kan het betekenen dathij krap bij kas zit (en je dus best wat voorzichtiger wordt).

4. Een financiële korting is boekhoudkundig een financiële kost. Daardoor is het volledigaftrekbaar (in tegenstelling tot een commerciële korting-zie verder)

> Een financiële korting instellen in Billit? Makkelijk geregeld!

Wat met de btw bij een financiële korting?

Ondernemers maken geregeld fouten als ze een financiële korting aanbieden op een factuur. Volgens het btw-wetboek (artikel 28, 1°) behoort de korting bij contante betaling niet tot de maatstaf van heffing. Of in mensentaal: de btw moet je altijd berekenen op het totaalbedrag (exclusief btw) met de korting al afgetrokken. Een voorbeeldje maakt dat duidelijk:

Je verkoopt een paar schoenen voor 100 euro. Met 21% btw erbij wordt dat 121 euro. Geef je een financiële korting van 2%, dan trek je dat af van de 100 euro, en niet van de 121 euro. De maatstaf van heffing voor btw is dus 98 euro. Het te betalen btw-bedrag wordt dan 20,58 euro (ook wanneer de klant te laat betaald en geen recht meer heeft op financiële korting!). Het totaalbedrag dat je op de factuur zet is dus zonder korting, namelijk €120,58. Betaalt je klant op tijd, dan moet hij dus 98 + 20,58 euro betalen. Betaalt hij te laat voor de korting, dan is hij je 100 + 20,58 euro verschuldigd.

 • Totaalprijs excl btw: 100 euro
 • Financiële korting (2%): 2 euro
 • Maatstaf voor heffing: 98 euro
 • Btw 21%: 20,58 euro
 • Totaalbedrag op factuur (zonder korting, incl btw): 120,58 euro
 • Te betalen indien op tijd voor korting: 118,58 euro

Hoeveel financiële korting geef je?

Vroeger was een korting van 2% min of meer de norm, maar vandaag is een kleinere korting aangewezen. Geld op de bank brengt niets of weinig op, en op niet-gereglementeerde rekeningen kan de rente zelfs negatief zijn. Dat kan voor je klant al reden genoeg zijn om snel te betalen, zonder dat je nog eens een korting moet geven. In deze tijden waarin ook kredieten heel goedkoop zijn, denk je dus best goed na over de hoogte van de korting.

Goed om te weten: soms trekken bedrijven automatisch de financiële korting af, ook al betalen ze later dan de termijn van bijvoorbeeld 7 dagen. Ze gaan er hierbij vanuit dat je niet zal reageren. Een financiële korting is met andere woorden geen wonderoplossing.

Wat is een commerciële korting?

Behalve een financiële korting kan je (ook) een commerciële korting geven. Dat is een korting die je geeft op het brutobedrag. De korting wordt op die manier verwerkt in het bedrijfsresultaat (het is dus geen financiële kost, in tegenstelling tot een financiële korting). Een commerciële korting kan je geven op één product; het hoeft dus niet noodzakelijk op de hele factuur te zijn.

Een voorbeeldje:

 • Totaalprijs excl. btw: 100 euro
 • Commerciële korting (2%): 2 euro
 • Maatstaf voor heffing: 98 euro
 • Btw 21%: 20,58 euro
 • Totaalbedrag op factuur (met korting, incl. btw): 118,58 euro
 • Te betalen: 118,58 euro

         > Zo ken je makkelijk een financiële korting toe met Billit

Goed om te weten: er zijn verschillende soorten handelskortingen: 

– Een uitzonderlijke korting die hoofdzakelijk wordt toegekend in geval van een kwaliteitsgebrek, een product dat niet 100% conform de bestelling is of een laattijdige levering.

– Een korting die gewoonlijk wordt toegepast afhankelijk van de bestelde hoeveelheden, in het kader van een promotieactie of op basis van de hoedanigheid van de klant.

– Een prijsvermindering die wordt toegekend op het totale bedrag van de verkopen in een bepaalde periode. Deze wordt berekend op basis van de omzet die in de betrokken periode met een klant is behaald, en wordt over het algemeen aan het einde van het jaar geboekt.

Nieuw bij Billit?
Download dan onze handleiding!

Met ons krachtig, maar betaalbaar cloud-based facturatieplatform willen we een betaalbaar alternatief bieden voor dure en op maat gemaakte software waarmee grote bedrijven hun administratie digitaliseren.

Download